หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 เล่ม 1

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6030
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

65.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างโลก การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ธรณีพิบัติภัย การลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญและเพียงพอสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป ซึ่งในแต่ละบทจะมีแบบตรวจสอบพื้นฐานและกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถคิดค้นสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง