หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 เล่ม 2

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6031
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

50.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 มีเนื้อหาต่อเนื่องจากเล่ม 2 เกี่ยวกับทรัพยากรธรณี แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญและเพียงพอสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป ซึ่งในแต่ละบทจะมีแบบตรวจสอบพื้นฐานและกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสามารถคิดค้นสู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง