หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม. 1

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6032
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ช่วงชั้น: มัธยมต้น
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1

82.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิดเชิงนามธรรม การแก้ปัญหา การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การโปรแกรมด้วย Scratch ข้อมูลและการประมวลผล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ชีวิตประจำวัน ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ การฝึกปฎิบัติ การตอบคำถาม ตรวจสอบความเข้าใจ และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง