หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม. 4

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 6034
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4

40.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี และการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนางานที่เป็นการบูรณาการกับวิชาอื่นในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนจะได้ฝึกปฎิบัติ ตอบคำถาม ตรวจสอบความเข้าใจและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง