หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1

สถานะ: out of stock
รหัสสินค้า: 6141
ประเภทสินค้า: หนังสือเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 5

102.00 บาท

จำนวน:

หนังสือเรียนชุดนี้ได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่เพียงสรุปสูตรเพื่อให้ท่องจำ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้คณิตศาสตร์ที่คงทนและสามารถนำความรู้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ โดยเนื้อหาทุกส่วนของหนังสือเรียนชุดนี้มีคำอธิบายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการให้เหตุผลที่สอดคล้องกันตลอดทั้งชุด ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงที่มาที่ไป จึงเป็นหนังสือที่เหมาะแก่การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและยังใช้เป็นหนังสือสำหรับอ้างอิงได้อีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง