เรียงโดย:
แสดง:
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เป็นเอกสารเสริมความรู้สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการจัดกิจกรร...

95.00 บาท

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ได้รวมโจทย์คณิตศาสตร์และเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง ช่วยให้นักเรียน...

160.00 บาท

เสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้สึกเชิงจำนวน (Number Sense)

เป็นเอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวคิดไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความ...

45.00 บาท

กิจกรรมในห้องเรียนเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน (เอกสารสำหรับครู)

เป็นเอกสารเสริมความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับครูผู้ให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนเกี่ย...

38.00 บาท

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 (1 หน้า)