เรียงโดย:
แสดง:
แบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในการฝึก ทักษะการคิดคํานวณและแก้ปัญหาในใจ หรือจับเวลา ในการคิด ค...

38.00 บาท

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมฯ คณิตศาสตร์ คณิตเสริมเพิ่มปัญญา ป.1

กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางคณิต- ศาสตร์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หน่วย รวม 101 กิจกรรม ซึ่งมี 14 บท เช่น...

125.00 บาท

DVDคณิตคิดไม่ยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรง ตาม...

190.00 บาท

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 (1 หน้า)