เรียงโดย:
แสดง:
สานฝันเส้นทางสู่ฟิสิกส์โอลิมปิก

สานฝันสู่เส้นทางฟิสิกส์โอลิมปิก เนื้อหาประกอบด้วย ชีวิตและประสบการณ์ของนักเรียนไทยบนเวทีฟิสิกส์โอลิม...

148.00 บาท

ข้อสอบโอลิมปิก ปี 2550 วิชา ฟิสิกส์

ข้อสอบการแข่งขันพร้อมเฉลยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2550 วิชาฟิสิกส์...

130.00 บาท

เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1 ธรณีวิทยา ม. 4-6

หนังสือเล่มนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อนําไปใช้ ศึกษาด้านธรณีวิทยา เนื้อหาประกอบ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี...

90.00 บาท

เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 2 บรรยากาศ ม. 4-6

เนื้อหาเน้นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ ปรากฏการณ์เรือนกระจก และภาวะ โลกร้อน เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที...

60.00 บาท

เสริมศักยภาพ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 3 ดาราศาสตร์ ม. 4-6

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง กฎฮับเบิล ประเภทของกาแล็กซี การสังเกตการณ์ เนบิวลาปู การวัดละติจูดของผู้สังเ...

102.00 บาท

เสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ เคมี เล่ม 1

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของ ตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจาก เนื้อหารายวิชาเคมี ชั้น...

115.00 บาท

แสดง 1 ถึง 6 จาก 21 (4 หน้า)