เรียงโดย:
แสดง:
ปัญหาท้าทาย

เอกสารเสริมให้ครู นักเรียน และผู้สนใจ คณิตศาสตร์ มีแหล่งโจทย์ปัญหาที่แตกต่างจากโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียน เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ท้าทาย และน่าสนใจ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้อย่างถ...

125.00 บาท

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาระดับโลก ที่ฮ่องกง ครั้งที่ 7-9

"เอกสารเสริมเพื่อให้ครู นักเรียน และผู้สนใจคณิตศาสตร์ ได้เห็นข้อสอบข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมศึกษาระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นที่ฮ่องกงเป็นการกระตุ้นให้ครูผู้สอน นักเรียนได้ตื่นตัวที่จะพัฒนา การเรียนการ...

150.00 บาท

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 (1 หน้า)