เรียงโดย:
แสดง:
ปัญหาท้าทาย

เอกสารเสริมให้ครู นักเรียน และผู้สนใจ คณิตศาสตร์ มีแหล่งโจทย์ปัญหาที่แตกต่างจากโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียน เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ท้าทาย และน่าสนใจ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้อย่างถ...

125.00 บาท

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 (1 หน้า)