เรียงโดย:
แสดง:
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

การใช้แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มนี้ จะใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เล่ม1 ของ สสวท. โดยในหนังสือเรียนจะมีสัญลักษณ์แนะนำให้ครูผู้สอนทราบว่า หลังจาก...

82.00 บาท

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เล่ม 2 ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง กังหันลมผลิตไฟฟ้า สเลอปี้ และชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด

58.00 บาท

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1 ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง การสื่อสาร รักษ์คอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประหยัด บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องดักแมลงวัน และรถของ...

60.00 บาท

ชุดการ์ตูน Science Kids พิชิตปริศนา

การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์แสนสนุก ณ ป่าหรรษา ซึ่งมี อาร์วี่ จัมโบ้ ทอดด์ รับบี้ และฟร็อกกี้ ผู้มีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่อง วิทยาศาสตร์และจะคอยให้ความรู้ แก่เพื่อนๆ ในป่าอยู่เสมอ แต่แล้วก็มี แพนโด้ หัวหน้า...

165.00 บาท

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 (1 หน้า)