เสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนจริง

สถานะ: in stock 139 ชิ้น
รหัสสินค้า: 1405048
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
ขนาด: 0 x 0 x 0
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
น้ำหนัก: 0 กรัม

102.00 บาท

จำนวน:

สําหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ ตนเองด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจาก เนื้อหาในหลักสูตร สมบัติเชิงพีชคณิตของระบบจำนวนจริง สมบัติเชิงอันดับของจำนวนจริง สมบัติความสมบูรณ์ของระบบจำนวนจริง เหมาะสําหรับผู้เรียนห้องเรียน พิเศษด้านคณิตศาสตร์ และครูใช้เป็น เอกสารประกอบการเรียนการสอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง