เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ อสมการ

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1405042
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: มัธยมปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

90.00 บาท

จำนวน:

เป็นเอกสารเสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับ อสมการพื้นฐาน อสมการค่าเฉลี่ยเลยคณิต-เรขาคณิต สำหรับสองจำนวน อสมการค่าเฉลี่ย เลขคณิต-เรขาคณิต สำหรับ n จำนวน อสมการโคซี อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิต-เรขาคณิตถ่วงน้ำหนัก อสมการของโฮลเดอร์และอสมการค่าเฉลี่ยยกกำลัง เหมาะสำหรับผู้เรียนห้องพิเศษ เข้าค่ายอบรมเข้มคณิตศาสตร์โอลิมปิก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง