DVDคณิตคิดไม่ยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1208066
ประเภทสินค้า: สื่อดิจิทัล
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4

190.00 บาท

จำนวน:

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตรงตามเรื่องต่างๆ • จํานวนนับที่มาก กว่า 100,000 • การบวกและการลบ • เรขาคณิต • การคูณ • การหาร • แผนภูมิ รูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง • การ วัด • พื้นที่ • เงิน • เศษส่วน • เวลา • ทศนิยม • การบวก ลบ คูณ หารระคน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง