DVDคณิตคิดไม่ยาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 1208068
ประเภทสินค้า: สื่อดิจิทัล
กลุ่มสาระ: คณิตศาสตร์
ช่วงชั้น: ประถมศึกษา
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6

190.00 บาท

จำนวน:

" ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตรง ตามเรื่องต่างๆ • จํานวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร • ตัวประกอบ ของจํานวนนับ • เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร • การบวก การลบ การคูณ การหาร ทศนิยม • เส้นขนาน • สมการและการแก้สมการ • ทิศ แผนที่และแผนผัง • รูปสี่เหลี่ยม • รูปวงกลม • บทประยุกต์ • รูปเรขาคณิต สามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม มุมฉาก • สถิติและความน่าจะเป็น"

สินค้าที่เกี่ยวข้อง