กิจกรรมสะเต็มศึกษา เล่ม 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

สถานะ: in stock
รหัสสินค้า: 03
ประเภทสินค้า: หนังสือเสริมสำหรับนักเรียน
กลุ่มสาระ: อื่นๆ
ช่วงชั้น: มัธยมต้นและปลาย
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

95.00 บาท

จำนวน:

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) เล่ม 1 ประกอบด้วยกิจกรรมเรื่อง ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอกทาง ลำบากแค่ไหนกลไกช่วยได้ สว่างไสวด้วยสายน้ำ สนุกกับบันจีจัมป์ ถุงประคบร้อน และสัญญาณกันขโมย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง